Serwis:
Ogrzewania postojowe

 

Wodne

 

Powietrzne

 

       System "Airlectric"

 

 

Elementy Za³±czaj±ce

 

Eberspächer

 

Webasto

 

 

 

O firmie

 

Historia

 

Dojazd

 

Kontakt

 

 

Klienci i Partnerzy

 

 

 

Thermo TopPrzy pomocy agregatu Thermo Top mo¿esz podgrzaæ silnik oraz wnêtrze swojego samochodu (grzanie nawet do 60 min.). Prac± urz±dzenia mo¿esz kierowaæ przy pomocy zegara, zdalnego strerowania lub telefonu. Rozwi±zanie jest znakomicie dopasowane do samochodów o ró¿nych pojemno¶ciach skokowych. Urz±dzenie mo¿e pracowaæ w pojazdach napêdzanych olejem napêdowym, jak równie¿ w samochodach je¿d¿±cych na benzynie.

Zobacz dane techniczne urz±dzenia.

Cena monta¿u tego typu ogrzewania zale¿y od marki i modelu pojazdu, jak równie¿ od tego, czy auto posiada klimatronic czy te¿ nie.
W zwi±zku z powy¿szym prosimy o kontakt telefoniczny, b±d¼ te¿ za pomoc± specjalnego formularza, który u³atwi nam szybkie z³o¿enie Pañstwu oferty handlowej.

kancelaria.postol.eu

Wygenerowano w sekund: 0.01
ogrzewania postojowe webasto eberspaecher hydronic airtronic air top thermo top klimatyzacja
521,953 Unikalnych wizyt