Serwis:
Ogrzewania postojowe

 

Wodne

 

Powietrzne

 

       System "Airlectric"

 

 

Elementy Za³±czaj±ce

 

Eberspächer

 

Webasto

 

 

 

O firmie

 

Historia

 

Dojazd

 

Kontakt

 

 

Klienci i Partnerzy

 

 

 

Ogrzewania wodne

Zapewne znasz to uczucie zimna, które ogarnia ca³e cia³o z chwil± wej¶cia do zimnego pojazdu?
Z pewno¶ci± nie raz odpala³e¶ jak najszybciej silnik z ogromnym ¿yczeniem by temperatura wewn±trz auta czym prêdzej wzros³a do temperatury zbli¿onej do "pokojowej".
Taka sytuacja wydaje siê byæ jeszcze konfortow± w porównaniu ze skrobaniem zamarzniêtych szyb, gdy mróz powoli unieruchamia d³onie.
A co wtedy, gdy trzeba poczekaæ w aucie na znajomego, a znajomy spó¼nia siê na spotkanie? Odpalanie silnika powoduje wiêksze zu¿ycie paliwa i wiêkszy poziom ha³asu.

Wodne ogrzewanie postojowe ma na celu zaoszczêdzenia Ci podobnych sytuacji w przysz³o¶ci.


 Agregat grzewczy wpiêty w "wodn±" instalacjê pojazdu,
 odpowiednio wcze¶nie przygotuje auto do pracy.
 Podgrzeje p³yn w uk³adzie ch³odzenia, a nastêpnie za pomoc± fabrycznych nagrzewnic auta,  ciep³e powietrze zostanie wt³oczone do wnêtrza pojazdu.


Korzy¶ci jakie niesie za sob± taki proces to:
· ciep³e i przyjemne wnêtrze samochodu jeszcze przed jego uruchomieniem
· podgrzany i przygotowany do jazdy silnik
· mniejsze zu¿ycie silnika i jego podzespo³ów
· wolne od lodu i odparowane szyby - ju¿ nigdy wiêcej uci±¿liwego skrobania szyb!
· ni¿szy poziom emisji truj±cych spalin


Zapoznaj siê z ofert± firm:


 Eberspächer- Hydronic              Webasto - Thermo Top

kancelaria.postol.eu

Wygenerowano w sekund: 0.01
ogrzewania postojowe webasto eberspaecher hydronic airtronic air top thermo top klimatyzacja
506,242 Unikalnych wizyt