Serwis:
Ogrzewania postojowe

 

Wodne

 

Powietrzne

 

       System "Airlectric"

 

 

Elementy Za³±czaj±ce

 

Eberspächer

 

Webasto

 

 

 

O firmie

 

Historia

 

Dojazd

 

Kontakt

 

 

Klienci i Partnerzy

 

 

 

Historia firmy "HARY"

Firma "Hary" powsta³a 15 listopada 1995 roku.
Swoj± dzia³alno¶æ rozpoczyna³a w lokalu przy ulicy Elektronowej w £odzi.
Od samego pocz±tku istnienia firmy na rynku, swe dzia³ania ¶ci¶le wi±za³a z ogrzewaniami postojowymi.
Wieloletnie do¶wiadczenie kadry pracowniczej, zosta³o szybko docenione przez klientów serwisu.

Obecnie firma mie¶ci siê przy ulicy Obywatelskiej 102/104.
Od kilku lat poszerzy³a swoj± dzia³alno¶æ i zajmuje siê równie¿ uk³adami klimatyzacyjnymi, w samochodach osobowych, ciê¿arowych i pojazdach specjalnych.
¦wiadczymy us³ugi monta¿u, serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego sprzêtu takich firm jak Eberspächer czy Webasto.
Stawiamy na wysok± jako¶æ us³ug i zadowolenie klienta.

kancelaria.postol.eu

Wygenerowano w sekund: 0.02
ogrzewania postojowe webasto eberspaecher hydronic airtronic air top thermo top klimatyzacja
506,235 Unikalnych wizyt